Olet tässä

Urheilupuisto / Keskuspuisto

Urheilupuiston / Keskuspuiston päivitystarve on tullut esille viime vuosien aikana useassa eri yhteydessä. Kaupunginhallitus päättikin kokouksessaan 4.9.2017 § 450 jalkapallon kilpailuolosuhteiden kehittämisen työryhmästä. Työryhmä esitti raportissaan 13.12.2017 jalkapallostadionin sijoittamista keskuspuistoon. Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi kokouksessaan 18.12.2017 § 677. Edelleen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.1.2018 § 8 käynnistää Urheilupuiston / Keskuspuiston suunnittelun sekä nimesi työryhmän. Alustava suunnitelma tuli olla valmiina elokuun 2018 loppuun mennessä.

Työryhmän esitys valmistui 6.9.2018. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti kokouksessaan 1.10.2018 § 83 asettaa suunnitelma yleisesti nähtäville mielipiteitä varten.

Suunnitelma (joka käsittää suunnitelmakartan ja tarkemman esitysosan) oli nähtävillä 11.10 – 1.11.2018 välisen ajan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 Urheilupuiston/ Keskuspuiston yleissuunnitelman suunnittelukartan alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Lisäksi valtuusto on 19.11.2018 hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvion, jonka investointiosa sisältää Keskuspuiston toimintojen suunnitteluun 330 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen on varattu määräraha rekrytointiin.

Kaupunginhallitus päätti nimetä kokouksessaan 17.12. Keskuspuiston kehittämisryhmän ja määritteli sille keskeiset tehtävät. Puheenjohtajaksi nimettiin valtuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi. Päätöksen mukaan työryhmän ehdotus jatkotoimenpiteiksi on oltava valmiina viimeistään syksyllä 2019 talousarvion 2020 valmisteluun.

Työryhmän jäseninä toimivat liikuntatoimenjohtaja, sivistystoimen talouspäällikkö, kaupunginarkkitehti, kaupunkisuunnittelupäällikkö, kaupunkiympäristöjohtaja, kehitysjohtaja ja hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja, joka toimii esittelijänä. Työryhmän sihteerinä toimii kaupunginjohtajan sihteeri. Työryhmä voi tarpeen mukaan kutsua kuultavaksi muita asiantuntijoita.

Kaupunginjohtajan esitykseen tekemän ja kaupunginhallituksen hyväksymän lisäyksen mukaan kaupunginhallitus toimii hankekokonaisuuden ohjausryhmänä.

Kehittämisryhmän keskeisinä tehtävinä on valmistella:

  • päätöksentekoon keskuspuiston yleissuunnitelman toteuttamissuunnitelma sekä osallistua toteutettavan hankekohteen suunnitteluun
  • hankkeiden rahoitusvaihtoehtoja
  • mahdollisia omistusjärjestelyjä
  • esityksiä talousarvioon
  • muut asiakohdat, jotka liittyvät Keskuspuiston hankkeiden toteuttamiseen (mm. keskuskentän kaavoitus).


Lisätiedot:

Liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist, puh. 044 7809 262

Kaupunkisuunnittelupäällikkö  Jouni Laitinen, puh. 044 7809 360

Sivun alkuun

Päivitetty 2.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta