Olet tässä

Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava

YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Kuntaliitoksen seurauksena on ollut tarpeen käynnistää, Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan aluerakennemallintyöhön liittyvä, uuden Kokkolan strategisen aluerakennemallin laatiminen ja sen yhteydessä tulee selvittää myös Lohtajan ja Kälviän kirkonkylien asemakaava-alueiden kehittämistarpeet.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää koko uuden Kokkolan kaupunkialueen.
 
YLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Yleiskaavaluonnosta on laadittu vuosina 2011 - 2012. Tämän jälkeen kaavatyö on ollut pysähdyksissä. Vuonna 2017 on jatkettu kaavaluonnoksen laatimista ja tavoitteena on että kaava saadaan ehdotusvaiheeseen vuoden 2019 aikana. 

HANKKEEN KUVAUS
Uuden Kokkolan strateginen aluerakennemalli on kaupunginvaltuuston päätös siitä miten uuden Kokkolan eri osa-alueita kehitetään. Yleiskaavatyö ei ole luonteeltaan aluevarausyleiskaava eikä sitä laadita oikeusvaikutteisena.


Vastuuhenkilöt: Päivi Cainberg ja Jouni Laitinen

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2020 | Tulosta