Olet tässä

Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava

VAIHEYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Kaupunginhallitus on tehnyt 9.9.2013 Kälviän kirkonseudun lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaavan laatimispäätöksen.

SUUNNITTELUALUE
Kokkolan kaupunkiin sijoittuva suunnittelualue käsittää Kälviän kirkonkylän lievealueen. Alue on pita-alaltaan 5705 hehtaaria.

VAIHEYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Vaiheyleiskaavan laatiminen on aloitettu maaliskuussa 2014. Luonnos 12.4.2016
Kaavaluonnos ollut nähtävillä 6.5. – 3.6.2016
Kaavaehdotus 26.10.2016
Kaavaehdotus ollut nähtävillä 8.12.2016 – 18.1.2017 Kaupunginhallitus 19.6.2017
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 28.8.2017

HANKKEEN KUVAUS
Tavoitteena on määritellä oikeusvaikutteisella vaiheyleiskaavalla Kälviän kirkonkylän lievealueelle tehtävien 
suunnittelutarveratkaisujen perusteet sekä yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena. Yleiskaavassa selvitetään myös ne kylän lievealueet, joilla rakentaminen on mahdollisesti muodostunut tai muodostumassa niin merkittäväksi, että
lisärakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.

Suunnittelu tapahtui Kokkolan kaupungin kaavoituspalveluiden johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Vastuuhenkilö: Päivi CainbergSivun alkuun

Päivitetty 9.10.2018 | Tulosta