Olet tässä

Kokkolan keskikaupungin yleiskaava

YLEISKAAVAN VIREILLETULON SYY
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 § 334 antaa kaavoituspalveluille tehtäväksi käynnistää Keskikaupungin yleiskaavan tarkistuksen.

Rautatietorin ja linja-autoaseman alueen osalta yleiskaava on jo tarkistettu vuonna 2013.

SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualueena on Kokkolan keskustan alue. Suunnittelualue rajautuu lännessä Herman Renlundinkatuun, pohjoisessa Antti Chydeniuksen katuun, idässä Hakalahdenkatuun ja Nahkurinkatuun sekä etelässä rautatieaseman alueeseen.

HANKKEEN KUVAUS 
Keskikaupungin yleiskaava korvaa nykyisen Keskikaupungin yleiskaavan, kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.6.2006. Kokkolan keskikaupungin yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin keskustan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa tulevia asemakaavojen muuttamisprosesseja ja kaupunkiympäristön rakentamiseen liittyvää toteuttamissuunnittelua.

YLEISKAAVAMUUTOKSEN AIKATAULU
Vuoden 2016 aikana laadittiin keskeinen erillisselvitys, Pysäköintinormin soveltamisohje, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.10.2016. Syksyllä 2018 on aloitettu Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelu. Tavoitteena on että kaavaluonnos valmistuu vuoden 2019 aikana.

Vastuuhenkilöt: Päivi Cainberg ja Jouni Laitinen


 

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2020 | Tulosta