Olet tässä

Kokkolan keskikaupungin yleiskaava

YLEISKAAVAN OHJAUSVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSEEN
Keskikaupungin yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista. Tavoiteltu ohjaustapa on valittu joustavan, kaupunkikuvaa korostavan ajattelun varaan eli Kokkolan keskikaupungin yleiskaava ei muistuta määräyksiltään ja merkinnöiltään asemakaavaa vaan ohjaa asemakaavoitusprosessia kohdentaen sen yhteydessä käytävän keskustelun ympäristön laatuun.

Asemakaavoissa erillisillä määräyksillä säädellään tonteilla ja alueilla, luvissa ja suunnitelmissa noudatettavia rakentamistapoja eli kaupungin keskustan muutosta. Kaupungin vastuulla ja päätettävissä on katujen ja muiden yleisten alueiden kaupunkikuvallinen laatutaso ja rakennusluvissa päätetään rakennusten sopeutumisesta muuhun kaupunkiympäristöön.

Yleiskaavassa esitetään Kokkolan keskustan kaupunkikuvan tilallinen kehittäminen laaditun paikkajärjestelmämallin pohjalta. Kaiken asemakaavoituksen ohjeeksi ja vaatimukseksi asetetaan hyvän kaupunkikuvan tuottaminen. Parhaiten tämä onnistuu sovittamalla asemakaavoitus ja hankekohtainen toteuttamissuunnittelu samanaikaisesti tapahtuvaksi.

Yleiskaavassa on esitetty myös asemakaavojen vanhentuneisuus ja muuttamistarve ja se toimii siten myös keskikaupungin kaavoitusohjelmana.

Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

 

Sivun alkuun

Päivitetty 8.6.2018 | Tulosta