Olet tässä

Louhosalueiden osayleiskaavat, Ullava,   Keliber Oy

Keliber Oy suunnittelee Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella, Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla sijaitsevien Outoveden, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä. Läntän louhoksella on ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukainen ympäristölupa. Malmin vuotuista louhintamäärää on suunniteltu lisättävän, joten myös Läntän alueelle tarvitaan uudet luvat. Yhtiön tarkoituksena on louhittavan malmin kuljettaminen käsiteltäväksi Kalaveden kylään rakennettavalle Keliber Oy:n litiumin tuotantolaitokselle.

Mitä suunnitellaan?
Suunnitelluille esiintymäalueille laaditaan osayleiskaavat, joiden pohjalta louhiminen voidaan aloittaa. Osayleiskaavat laaditaan siten, että lähekkäin sijaitsevat Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren esiintymät esitetään yhdellä kaava-alueella sekä kauempana oleva Läntän esiintymä toisella. Alueet ulottuvat sekä Kokkolan kaupungin että Kaustisten kunnan alueille, joten kaavat tulee käytännössä hyväksyä kolmessa osassa, koska kunnat voivat tehdä maankäyttöä koskevia päätöksiä vain omien rajojensa sisällä. Osayleiskaavat esitetään ja hyväksytään siten, että Kokkolan osalta toisella osayleiskaavakartalla on Länttä ja toisella osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta, Kaustisten osalta osayleiskaavaan kuuluvat Outovesi sekä osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta. Osayleiskaavoilla olisi kuitenkin yhteiset määräykset ja yhteneväiset selostukset, ja kolmen esiintymän alueesta esitetään yhtenäinen kartta kaava-aineistojen liitteenä.

YLEISKAAVATYÖN AIKATAULU
Yleiskaavatyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.2.-21.3.2016.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.4.- 28.5.2018. Vaiheyleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.2. – 25.3.2019.


Vastuuhenkilöt: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 2.5.2019 | Tulosta