Olet tässä

Marinkaisten kylän vaiheyleiskaava

VAIHEYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Kaupunginhallitus on tehnyt 9.11.2009 Marinkaisten vaiheyleiskaavan laatimispäätöksen.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Marinkaisten kylän ja leveydeltään noin 2,0 kilometriä ja pituudeltaan 5,0 kilometriä. Tarkastelualue on pinta-alaltaan 1060 hehtaaria ja rajautuu lännessä Karhin ja Marinkaisen rantayleiskaavaan, pohjoisessa Hietakankaan ja Kirkkokallioiden metsäalueeseen, idässä valtatie osittain 8:aan ja Viikinperää ja Sysimetsää rajaaviin metsäalueisiin ja etelässä entiseen Lohtajan ja Kälviän kunnanrajaan.

VAIHEOSAYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.2. –12.3.2010. Yleiskaavan laatimista varten on järjestetty maanomistajakysely toukokuussa 2010 ja perusselvityksiä on laadittu kesä – syksy 2010.

Kaavan laatiminen on pysähdyksissä.

HANKKEEN KUVAUS
Vaiheyleiskaava laaditaan ohjaamaan kyläasutuksen suunnittelua. Vaiheyleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa kyläalueilla suunnittelutarveratkaisujen tekemistä, rakennuslupien myöntämistä ja joissakin tapauksissa myös mahdollista kyläasutuksen asemakaavoitusta. Käsite vaihekaava tarkoittaa, ettei koko maaseutualuetta selvitetä kaikkien maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten kuvaamalla tavalla. Tutkittaviksi tulevat asuminen, elinkeinot, palvelut, infrastruktuuri ja kulttuurihistoria - vähemmälle jää esimerkiksi laajojen maa- ja metsätalousalueiden luontoarvojen selvittäminen.

Vastuuhenkilö: Suvi-Elina Maunu

Sivun alkuun

Päivitetty 2.5.2019 | Tulosta