Olet tässä

Morsiussaaren osayleiskaava

OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Morsiussaaressa on voimassa vuonna 2000 hyväksytty Vanhansatamanlahden yleiskaava, jossa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi. Alueiden vuokrasopimukset umpeutuvat vuonna 2017. Kaupunginhallitus on vuonna 2006 päättänyt että Morsiussaari muutetaan vuoden 2017 jälkeen pientaloalueeksi. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lokakuussa 2010 antanut lausunnon alimmasta rakennuskorkeudesta Morsiussaaressa.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää koko Morsiussaaren.

HANKKEEN KUVAUS
Morsiussaaren osayleiskaava on asemakaavoitusta ja vuokrasopimusten laadintaa ohjaava yleiskaavatyö.

OSAYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Osayleiskaavaehdotus on valmis. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 29.8.2016.

Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 29.12.2016 | Tulosta