Olet tässä

Peltokorven kylän vaiheyleiskaava

VAIHEYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Kaupunginhallitus on tehnyt 9.11.2009 Peltokorven vaiheyleiskaavan laatimispäätöksen.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Peltokorven kylän ja on leveydeltään noin 1,5 kilometriä ja pituudeltaan noin 5,5 kilometriä. Tarkastelualue on pinta-alaltaan 760 hehtaaria ja rajautuu lännessä valtatie 8:aan, pohjoisessa Peltokorventien ja Kajaanintien väliseen metsäalueeseen, idässä asemakaava-alueeseen ja etelässä rautatiehen.

VAIHEYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.2. – 12.03.2010. Yleiskaavan laatimista varten on järjestetty maanomistajakysely toukokuussa 2010 ja perusselvityksiä on laadittu kesä – syksy 2010. 

Kaavan laatiminen on pysähdyksissä.

HANKKEEN KUVAUS
Vaiheyleiskaava laaditaan ohjaamaan kyläasutuksen suunnittelua. Vaiheyleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa kyläalueilla suunnittelutarveratkaisujen tekemistä, rakennuslupien myöntämistä ja myös mahdollista kyläasutuksen asemakaavoitusta. Käsite vaihekaava tarkoittaa, ettei koko maaseutualuetta selvitetä kaikkien maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten kuvaamalla tavalla. Tutkittaviksi tulevat asuminen, elinkeinot, palvelut, infrastruktuuri ja kulttuurihistoria - vähemmälle jää esimerkiksi laajojen maa- ja metsätalousalueiden luontoarvojen selvittäminen.

Vastuuhenkilö: Suvi-Elina Maunu

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2020 | Tulosta