Olet tässä

Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.08.2008 Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan. Rantayleiskaavasta valitettiin.

Kaupunginhallitus päätti 19.1.2009 määrätä Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman lukuun ottamatta tiloja RN:o  416-26-1,3,4 ja 5; 416-12-3; 417-8-65 sekä Kallskär- ja Kallskärsreveln-nimisiä saaria, joiden osalta rantayleiskaavasta oli valitettu.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valitukset ja päätös on saanut lainvoiman. Rantayleiskaava tulee voimaan myös siltä osin kun se koskee tiloja RN:o  416-26-1,3,4 ja 5; 416-12-3; 417-8-65 sekä Kallskär- ja Kallskärsreveln-nimisiä saaria.

Lisätietoja antaa: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2019 | Tulosta