Olet tässä

Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan osan (Knivsund 7-211 ja 7-180) muutos

YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY                                     Rantayleiskaavan muutos tehdään hakijoiden (Bengt Kronqvist, An­ders Kronqvist ja Margareta Kronqvist) aloit­tees­ta. Ran­ta­yleis­kaa­va­työn hakija laadituttaa konsultilla, Arkkitehti Oy Rajaniemi.

SUUNNITTELUALUE                                                               Kaavamuutos koskee Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan osaa Kok­ko­lan kaupungissa. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat kiinteistöt 272-416-7-211 ja 272-416-7-180 Knivsundin kylässä. Kaavamuutos kos­kee noin 7,9 hehtaarin kokoista aluetta.

HANKKEEN KUVAUS                                                             Kaavamuutoksen tarkoituksena on rantayleiskaavassa esitettyjen kol­men rakennuspaikan siirtämistä saman kiinteistön paremmin ra­ken­ta­mi­seen soveltuville paikoille. Rakennuspaikkojen määrä pysyy muut­tu­mat­to­ma­na ja ne esitetään samalla tavoin kuin voimassa ole­vas­sa rantayleiskaavassa.

YLEISKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU               Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 § 580 käynnistää rantayleiskaavamuutoksen laadinnan.

Kaupunginhallitus 20.2.2017.


Lisätietoja antaa: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 21.2.2017 | Tulosta