Olet tässä

Sannanrannan osayleiskaava

OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Sannanrannalla on voimassa vuonna 2000 hyväksytty Vanhansatamanlahden yleiskaava, jossa alue on osoitettu lomaasuntoalueeksi. Alueen vuokrasopimukset umpeutuvat vuonna 2017. Museoviraston laatimassa inventoinnissa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Sannanranta on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Sannanrannantien molemmat puolet Elbasta Kemirantielle.

HANKKEEN KUVAUS
Sannanrannan osayleiskaava on asemakaavoitusta ja vuokrasopimusten laadintaa ohjaava yleiskaavatyö.

OSAYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Osayleiskaavaehdotus on valmis. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 29.8.2016.Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 29.12.2016 | Tulosta