Olet tässä

Uusi-Someron tuulivoimayleiskaava

SUUNNITTELUALUE
Uusi-Someron alue on osa Kokkolaa, mutta sijaitsee Kannuksen kaupungin alueen sisällä ns. enklaavina.

HANKKEEN KUVAUS
Suunnitelma on osa laajempaa, yhteensä 77 voimalaitoksen Mutkalammin tuulivoimahanketta joka sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueille. Kokkolan kaupungin osaa koskevassa osayleiskaavassa on yksi tuulivoimalaitos.

YLEISKAAVAMUUTOKSEN AIKATAULU
Kaavatyö on valmistunut.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 1.2.2016 §3.Sivun alkuun

Päivitetty 2.5.2019 | Tulosta