Olet tässä

Uusi-Someron tuulivoimayleiskaava

OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY
Kaupunginhallitus on hyväksunyt kokouksessaan 08.10.2009 § 565 PROKON Wind Energy Finland Oy esityksen tuulivoimaa käsittelevän osayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä Uusi-Someron alueella lähellä Mutkalammen kylää.

SUUNNITTELUALUE
Uusi-Someron alue on osa Kokkolaa, mutta sijaitsee Kannuksen kaupungin alueen sisällä ns. enklaavina.

HANKKEEN KUVAUS
Suunnitelma on osa laajempaa, yhteensä 77 voimalaitoksen Mutkalammin tuulivoimahanketta joka sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueille. Kokkolan kaupungin osaa koskevassa osayleiskaavassa on yksi tuulivoimalaitos.

YLEISKAAVAMUUTOKSEN AIKATAULU
Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 1.2.2016 §3.
Vastuuhenkilö: Päivi CainbergSivun alkuun

Päivitetty 29.12.2016 | Tulosta