Olet tässä

Kokkolan keskustaajaman yleiskaava 2030

YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, että kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Keskustaajaman yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2015. Kaavatyön aiempi nimi oli Kantakaupungin yleiskaava.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Kokkolan kaupungin keskeiset alueet lukuun ottamatta Kokkolan Keskikaupungin yleiskaavan suunnittelualuetta ja pääosaa Vanhansatamanlahden yleiskaavan suunnittelualueesta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa mereen, idässä Perhonjokeen, etelässä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitettyyn valtatien 8 uuteen tielinjaan sekä lännessä Öjanjärveen ja kaupungin rajaan.

YLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Keskustaajaman yleiskaavan perusselvitykset ovat valmistuneet. Yleiskaavaluonnoksen valmistelua jatketaan 2017 ja tavoitteena on saada yleiskaavaluonnos valmisteluvaiheen kuulemiseen syksyllä 2017.

HANKKEEN KUVAUS
Keskustaajaman yleiskaava 2030 on maanhankintaa, asemakaavoitusta ja suunnittelutarveratkaisuja ohjaava yleiskaava. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.

Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun