Du är här

Etappgeneralplan för bebyggelsen i Kelviå kyrkbys randområde

ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen beslöt 9.9.2013 om utarbetandet av en etappgeneralplan för bebyggelsen i Kelviå kyrkbys randområde.

PLANOMRÅDE
Planeringsområdet omfattar Kelviå kyrkbys randområden i enlighet med kartan brevid. Storleken på planeringsområdet är ca 5705 hektar.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Etappgeneralplanen har färdigställts.

Stadsfullmäktige godkände planförslaget 28.8.2017 §82.


Upp

Uppdaterad 2.5.2019 | Skriv ut