Du är här

Generalplanen för Karleby innerstad

GENERALPLANENS STYRANDE VERKAN PÅ DETALJPLANLÄGGNINGEN
Generalplanen för innerstaden styr utarbetandet av detaljplaner. Det styrsätt som eftersträvas i generalplanen har valts utgående från ett flexibelt tänkande som betonar stadsbilden. Därmed påminner Generalplanen för innerstaden till sina bestämmelser och beteckningar inte om detaljplanen, utan styr detaljplanläggningsprocessen genom att man i diskussionen i anslutning till den riktar in sig på miljökvaliteten.

I detaljplanerna regleras med separata bestämmelser de byggsätt som skall följas i tillstånd och planer, dvs. ändringen av stadens centrum. Staden ansvarar och beslutar om gators och övriga allmänna områdens stadsbildsmässiga kvalitetsnivå, och i byggtillstånd fattas beslut om hur byggnaderna anpassas till den övriga stadsmiljön.

I generalplanen presenteras utvecklandet av den upplevda stadsbilden i Karleby stads centrum utgående från en utarbetad platssystemmodell. Som anvisning och krav för all detaljplanläggning ställs skapandet av en god stadsbild. Detta uppnås bäst genom att samordna detaljplanläggningen och den projektvisa verkställighetsplaneringen så att de genomförs samtidigt.

I generalplanen har också framlagts att detaljplanerna är föråldrade och behöver ändras, och den fungerar därmed också som planläggningsprogram för innerstaden.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg

 

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut