Du är här

Delgeneralplaner för gruvområden, Ullava, Keliber Oy

Keliber Oy har planer på att utvinna fyndigheterna av litium i områdena Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari och Lanttä som hör till Karleby stad och Kaustby kommun och utgör litiumprovinsen i mellersta Österbotten. Gruvan i Länttä har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000). Företaget har för avsikt att öka volymen av bruten malm och därför krävs det nya tillstånd också för Länttä. I Kelibers planer ingår att forsla malmen för bearbetning till en produktionsanläggning för litium som företaget bygger i byn Kalavesi.

Vad planeras?
Innan malmbrytningen kan börja måste delgeneralplaner utarbetas för gruvområdena. Det behövs två delgeneralplaner, den ena för områdena Outovesi, Syväjärvi och Rapasaari som ligger nära varandra och den andra för Länttäområdet. Gruvområdena ligger inom områdena för Karleby stad och Kaustby kommun och därför måste generalplanerna i praktiken godkännas i tre delar, eftersom en kommun kan fatta beslut om markanvändning som bara berör dess eget område. Delgeneralplanerna läggs fram och godkänns på så sätt att den ena av planerna som berör Karleby gäller Läntta och den andra gäller delar av Syväjärvi och Rapasaari, medan de två som Kaustby ska besluta om är planen för Outovesi och planen för delar av Syväjärvi och Rapasaari. Tanken är dock att utarbeta gemensamma planbestämmelser och likadana planbeskrivningar för delgeneralplanerna samt en gemensam bilagekarta över hela området för de tre fyndigheterna.


Planer som har börjat beredas/ program för deltagande och bedömning (MBL 63 §), framläggningstid 18.2−21.3.2016.

Materialen hålls framlagt vid tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset samt på stadens webbplats. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter till adressen Karleby stad, registraturen, PB 43, 67101 Karleby, under framläggningstiden. Märk kuvertet med planens namn. 


Ansvarspersoner: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg


Upp

Uppdaterad 11.3.2016 | Skriv ut