Du är här

Delgeneralplan för Brudskär

ORSAK TILL PLANARBETET
På Brudskär gäller generalplanen för Gamlahamnsviken som är godkänd 2000 och som anger det som fritidsbostadsområde. De arrendeavtal som gäller för området upphör 2017. Stadsstyrelsen beslöt 2006 att Brudskär planeras om till småhusområde efter 2017. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gav i oktober 2010 ett utlåtande om lägsta byggnadshöjd på Brudskär.

När arbetet inleddes gick planen under namnet delgeneralplan för Sandstrand-Brudskär. Koncern- och stadsutvecklingssektionen beslöt 29.9.2014 dela upp delgeneralplanen i två separata arbeten.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar hela Brudskär.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Programmet för deltagande och bedömning behandlades av stadsstyrelsen i oktober 2011. Hörandet om beredningsfasens utkast genomfördes sommaren 2013. Kommentarerna och utlåtandena behandlades av koncern- och stadsutvecklingssektionen, 28.10.2013.

Stadsstyrelse 20.6.2016.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Delgeneralplanen för Brudskär är ett generalplanearbete som ska reglera detaljplaneringen och upprättandet av arrendeavtal.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 29.6.2016 | Skriv ut