Du är här

Stranddelgeneralplan för Trullön och Harrbådan

PLANOMRÅDE
Planområdet består av två delområden i Karlebys norra havsområde, Trullö och Harrbådan-Rummelören. Planområdet omfattar sammanlagt cirka 960 hektar (Trullö ca 769 ha, Harrbådan-Rummelören ca 191 ha).

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen 27.8.2018 § 74.
Ansvarsperson: Päivi Cainberg
Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut