Du är här

Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan

Stadsfullmäktige har godkänt strandgeneralplanen för Öja och Rödsö-Möller men stadsfullmäktiges beslut har överklagats.  
 

Stadsstyrelsen beslöt 19.1.2009 att strandgeneralplanen för Öja och Rödsö-Möller träder i kraft partiellt innan den har vunnit laga kraft, dvs. med undantag av lägenheterna RNr 416-26-1,3,4 och 5; 416-12-3; 417-8-65 samt holmarna Kallskäret och Kallskärsreveln eftersom strandgeneralplanen hade överklagats till den del som gäller dessa områden. 

Vasa förvaltningsdomstol har beslutat avslå besvären mot strandgeneralplanen och beslutet har vunnit laga kraft. Genom denna kungörelse träder strandgeneralplanen i kraft även till den del som gäller lägenheterna RNr 416-26-1,3,4 och 5; 416-12-3; 417-8-65 samt holmarna Kallskäret och Kallskärsreveln.

 
 


 

Kontaktperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 7.1.2019 | Skriv ut