Du är här

Ändring av del av (Knivsund 7-211 och 7-180) Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan

ORSAK TILL PLANARBETET                                             Strandgeneralpaneändringen görs på initiativ av sökanden (Bengt Kronqvist, An­ders Kronqvist och Margareta Kronqvist). För utarbetningen av planändringen står sökandens konsult, Arkkitehti Oy Rajaniemi.

PLANOMRÅDE                                                                             Planändringen berör del av Öjas ja Rödsö-Möllers strandgeneralplan i Karleby stad, och omfattar fastigheterna 272-416-7-211 och 272-416-7-180 i Knivsund by. Området för planändringen är ca 7,9 hektar stort.

BESKRIVNING AV PROJEKTET                                                                 Syftet med planändringen är att flytta de tre byggplatser som anvisats i strandgeneralplatsen till sådana ställen inom samma fastighet som bättre lämpar sig för byggande. Antalet byggplatser förblir detsamma och byggplatserna framställs på samma sätt som i den gällande strandgeneralplanen.

TIDSPLAN FÖR ARBETET                                                     Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 § 580 att arbetet med en ändring av strandgeneralplanen för området kan inledas.

Stadsstyrelse 20.2.2017.Kontaktperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 21.2.2017 | Skriv ut