Du är här

Delgeneralplan för Karleby Järnvägstorg

PLANERINGENS MÅL OCH VERKNINGSOMRÅDE
Planområdet omfattar Järnvägstorget och busstationen samt gatuområden som gränsar till dem. Områdets influensområde är stort och sträcker sig över Karleby innerstad och hela stadsområdet och i fråga om vissa funktioner även över de närliggande kommunernas områden.

PLANENS SYFTE
Avsikten med den ändring av generalplanen för innerstaden som gäller järnvägstorget och busstationen är att utöver de i nuläget anvisade funktionerna undersöka en eventuell placering av boende i planområdet. I samband med generalplanearbetet görs en projektplan och en preliminär plan upp för ett resecenter och Järnvägstorget. Den fungerar som motivering till ändringen av generalplanen och beskrivning av målen som styr detaljplaneringen. Delgeneralplanen för Järnvägstorget styr den framtida processen med ändring av detaljplanen och andra planer som gäller byggande i stadsmiljön.

BYGGANDE OCH FÖRVERKLIGANDE AV JÄRNVÄGSTORGET
Vid eventuell projektplanläggning som baserar sig på delgeneralplanen för Järnvägstorget sker byggplaneringen och detaljplanläggningen parallellt och interaktivt. Projektplanläggningen av Järnvägstorget kan ske även genom ett konkurrensförfarande i form av en tomtöverlåtelsetävling. Om innehållet och villkoren för en sådan fattas särskilda beslut vid behov.

TIDSPLAN FÖR PLANERINGEN
Generalplanearbetet inleddes i april 2012.

Stadsfullmäktige godkände ändring av generalplanen 29.04.2013 §54.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg 

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut