Du är här

Delgeneralplan för Sandstrand

ORSAK TILL PLANARBETET
På Sandstrand gäller generalplanen för Gamlahamnsviken som är godkänd 2000 och som anger dem som fritidsbostadsområden. De arrendeavtal som gäller för området upphör 2017. I Museiverkets inventering av nationellt värdefulla kulturmiljöer (2009) betecknas Sandstrand som ett nationellt värdefullt objekt.
När arbetet inleddes gick planen under namnet delgeneralplan för Sandstrand-Brudskär. Koncern- och stadsutvecklingssektionen beslöt 29.9.2014 dela upp delgeneralplanen i två separata arbeten.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar områdena på bägge sidor om Sandstrandsvägen från Elba till Kemiravägen.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Programmet för deltagande och bedömning behandlades av stadsstyrelsen i oktober 2011. Hörandet om beredningsfasens utkast genomfördes sommaren 2013. Kommentarerna och utlåtandena behandlades av koncern- och stadsutvecklingssektionen, 28.10.2013.

Stadsstyrelse 20.6.2016.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Delgeneralplanen för Sandstrand är ett generalplanearbete som ska reglera detaljplaneringen och upprättandet av arrendeavtal.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 4.7.2016 | Skriv ut