Du är här

Generalplan för en vindkraftpark i Uusi-Somero

ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen godkände 8.10.2009 § 565 PROKON Wind Energy Finland Oy:s förslag om att en delgeneralplan börjar utarbetas för Uusi-Somero område nära Mutkalampi by.

PLANOMRÅDE
Planområdet som hör till Karleby är en enklav inom staden Kannus.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Planen ingår som ett led i vindkraftsprojektet Mutkalampi som är ett vidsträcktare vindkraftsprojekt med sammanlagt 77 kraftverk i området för städerna Kalajoki, Kannus och Karleby. I delgeneralplanen som gäller området för Karleby stad ingår ett vindkraftverk.

Ytterligare information fås av Jukka Silvola, projektchef för planen, tfn 044 053 3333.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen 1.2.2016 §3.


Ansvarsperson: Päivi CainbergUpp

Uppdaterad 26.2.2016 | Skriv ut