Olet tässä

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Kuinka asukkaita tiedotetaan 

Katusuunnitelmien suunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan Kokkola-lehdessä (perustuu päätökseen kh 9.6.2014 § 341) sekä kaupungin www-sivulla ja suoraan katuvarren kiinteistölle.

Mahdollisuus osallistua katusuunnitelmien valmisteluun voidaan järjestää myös kohteesta riippuen jo asemakaavoituksen yhteydessä. Katusuunnitelmien valmisteluun voi osallistua kaupunkisuunnittelussa kahden viikon ajan ottamalla yhteyttä infrasuunnittelijoihin tai lausumalla kirjallisen mielipiteen osoitteeseen: Kokkolan kaupunki/ Kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola tai s-postilla: kokkola@kokkola.fi.

Tämän jälkeen katusuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitetaan samalla tavoin kuin katusuunnitelmien valmistelun aloittamisesta. Katusuunnitelmat ovat yleisesti nähtävillä kahden viikon ajan kaupungintalolla asiakaspalvelussa. Huomautukset on tehtävä kaupunkirakennelautakunnalle osoitteella: Kokkolan kaupunki, Kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola tai s-postilla: kokkola@kokkola.fi. Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kadun/puiston nimi.

Infrapäällikkö hyväksyy suunnitelman, jos suunnitelmasta ei ole nähtävilläoloaikana jätetty muistutuksia. Muutoin suunnitelman hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistelun aloittaminen

Ei valmisteluvaiheessa uusia suunnitelmia.

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Ei nähtävillä uusia suunnitelmia.

Aiemmin nähtävillä olleet suunnitelmat

Hiekkaharjuntie välillä Isokyläntie–PL 200
(Hiekkaharjuntie 12–20)

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115, Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Hiekkaharjunkuja, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115, Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Kappalaisentie, Kälviä, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Pituus- ja poikkileikkaus


Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115, Tero Luokkala, puh. 044 7809 326

Åsmuksentie välillä Ventuksentie–Åsmuksenkuja

Åsmuksenkuja kokonaan


Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115
Ventuksenkuja kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115
Rantakatu välillä Tehtaankatu–Pitkänsillankatu

Asemapiirros

Pituusleikkaus
Poikkileikkaus


Ladontasuunnitelma
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Härnösandinkatu, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115
Potinrannantien ja siihen liittyvän KLV:n jatkaminen uuden Ykspihlajan koulun kohdalla

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326

Kaanaanmaantie, Vikåntie, Perämies:

liittymäjärjestelyiden muutos


Asemapiirros

Pituusleikkaus, Kaanaanmaantie, Vikåntie
Pituusleikkaus, KLV Kaanaanmaantie, Vikåntie


Pituus- ja poikkileikkaus, Kaanaanmaantie
Pituus- ja poikkileikkaus, KLV Kaanaanmaantie
Pituus- ja poikkileikkaus, Perämies (pohjoisin osa)
Pituus- ja poikkileikkaus, Perämies (eteläisin osa)
Pituus- ja poikkileikkaus, Lupauksentie
Pituus- ja poikkileikkaus, Isoväylä
Poikkileikkaukset, Kaanaanmaantie, Vikåntie

Lisätietoja: Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115
Meripuisto

Puistosuunnitelma

Havainnekuva 1
Havainnekuva 2


Havainnekuva 3
Havainnekuva 4
Havainnekuva 5
Havainnekuva 6
Lisätietoja: Nina Mamia, puh. 044 7809 367, s-posti: vihersuunnittelu@kokkola.fi

Hangaksenpuisto, Pietaryrtintie 20

Puistosuunnitelma

Lisätietoja: Nina Mamia, puh. 044 7809 367, s-posti: vihersuunnittelu@kokkola.fi

Koppisentie, välillä Vikströmsbäcken-Teollisuustie

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh.044 7809 326
Hangaksen ja Mustikkamäen välinen alue:

Lehtokurpantie ja Nokkostie


Asemapiirros
Pituus-ja poikkileikkaus Lehtokurpantie


Pituus- ja poikkileikkaus Nokkostie
KLV välillä Kettufarmintie–Lehtokurpantie:
Asemapiirros
Pituus- ja poikkileikkaus
KLV välillä Lehtokurpantie–Virmajuurentie:
Asemapiirros
Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Vikå 2 vaihe

Kajuuttatie ja Messitie kokonaan


Asemapiirros
Pituus- ja poikkileikkaus Kajuuttatie


Pituus- ja poikkileikkaus Messitie
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Mäntytie, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkkala, puh. 044 7809 326
Läntinen Kirkkokatu, välillä Antti Chydeniuksen katu–Härnösandinkatu

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkkala, puh. 044 7809 326
Kevyen liikenteen väylä välillä Jungmanni–Puosu

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326
Kruunupyyntien KLV,
välillä Kivenveistäjäntie–Kipinä

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus

Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Vaasantie, välillä Tehtaankatu–Rautatienkatu

Katupiirustus

Liikenteenohjaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Suntin varren KLV,
välillä Pohjoisväylä–Falanderinkatu

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Lehtikuusentie, Lohtaja

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Kahvitie

Asemapiirros välillä Kaustarintie–Käpymetsäntie

Pituusleikkaus välillä Kaustarintie–Käpymetsäntie
Poikkileikkaukset välillä Kaustarintie–Käpymetsäntie
Asemapiirros välillä Käpymetsäntie–Linnusperäntie
Pituus- ja poikkileikkaukset välillä Käpymetsäntie–Linnusperäntie
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Kalastajatorpantie välillä  Isoväylä–pl 325

Asemapiirros plv 0–160

Asemapiirros plv 160–330
Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Vikå 1 vaihe

Asemapiirros:

Vikåbergintie, Vikåntie, Ankkurikuja, Paapuurintie, Tyyrpuurintie

Pituus- ja poikkileikkaus, Vikåbergintie välillä Vasikkasaarentie-pl 500

Pituus- ja poikkileikkaus,  Vikåbergintie välillä

pl 500-965

Pituus- ja poikkileikkaus, Vikåntie välillä pl 1200-Vikåbergintie
Pituus- ja poikkileikkaus, Ankkurikuja
Pituus- ja poikkileikkaus, Paapuurintie
Pituus- ja poikkileikkaus, Tyyrpuurintie
Lisätietoja: Minna Väisänen, puh. 044 7809 327


Pesolankatu, Pesolanpolku ja Pesolankuja kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Pituus- ja poikkileikkaus
Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Brita Marian puisto (Hollihaka), Hollihaantie 6

Yleissuunnitelma

Lisätietoja: Sini Sangi, puh. 044 7809 369


Viikatetie, välillä Iltaruskontie-Haarukkatie

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Minna Väisänen, puh. 044 7809 327


Takilatie, välillä Kaanaanmaantie–Kalliolahdentie

Asemapiirros välillä Kaanaanmaantie - Vasikkasaarentie

Asemapiirros välillä Vasikkasaarentie - Kalliolahdentie
Pituus- ja poikkileikkaus välillä Kaanaanmaantie - Vasikkasaarentie
Pituus- ja poikkileikkaus välillä Vasikkasaarentie - Kalliolahdentie
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Isopurjeentie, välillä Kaanaanmaantie–Vasikkasaarentie

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Pormestarinkatu,
välillä Katariinankatu–Kansakoulukatu

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Minna Väisänen, puh. 044 7809 327


Torkinmäen lähiliikuntapaikka, Korpintie 25

Yleissuunnitelma

Lisätietoja: Sini Sangi, puh. 044 7809 369


Muhosentie, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Mestarintie, osuudella Teollisuustie–Ventuksentie

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Minna Väisänen, puh. 044 7809 327


Virmajuurentie, kokonaan

Asemapiirros, välillä Hangasmäentie–Pietaryrtintie (PL 0–370)

Pituus- ja poikkileikkaus, välillä Hangasmäentie–Pietaryrtintie (PL 0–370)
Asemapiirros, välillä Pietaryrtintie–Pietaryrtintie (PL 370–697)
Pituus-ja poikkileikkaus välillä Pietaryrtintie–Pietaryrtintie (PL 370–697)
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Kultapiiskuntie, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Pietaryrtintie, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Kåksintie, kokonaan

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338


Sipolantie, välillä Nynäsintie-Hangasmäentie

Asemapiirros

Pituusleikkaus
Poikkileikkaukset
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Pikensinkuja

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Lehmustie

Asemapiirros

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Länsipuisto

Asemapiirros

Kuivatussuunnitelma
Lisätietoja: Jouko Härkönen, puh. 044 7809 367


Korpintien hidasteet, Hakakadun ja Talonpojankadun risteyksiin

Katupiirustus

Katupiirustus
Lisätietoja: Tero Luokkala, puh. 044 7809 326


Ykspihlajan senioripuisto, Honkasalin puisto

Puistosuunnitelma

Lisätietoja: Jouko Härkönen, puh. 044 7809 367


Aherruksentie, Kälviä

Katupiirustus

Pituus- ja poikkileikkaus
Lisätietoja: Janne Harju, puh. 044 7809 338

 

Kälviän torin leikkipuisto, Kauppakuja 5

Asemapiirros

Kuivatussuunnitelma
Lisätietoja: Jouko Härkönen, puh. 044 7809 367


Kaanaanmaan 5 vaihe

Asemapiirros

Viinitarhantie, Mantelitie, Aprikoositie, Rypäletie, Vikåntie pl 900–1240

Pituus- ja poikkileikkaus

Viinitarhantie pl 100:sta eteenpäin

Pituus- ja poikkileikkaus

Mantelitie kokonaan

Pituus- ja poikkileikkaus

Rypäletie kokonaan

Pituus- ja poikkileikkaus

Aprikoositie kokonaan

Pituus- ja poikkileikkaus

Vikåntie pl 900–1245

Lisätietoja: Minna Väisänen, puh. 044 7809 327

Sivun alkuun

Päivitetty 17.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta