Du är här

Gatu- och trafikplanering

Stadsmiljösektorns Planering svarar för planeringen av stadens gator och allmänna områden. Enheten sörjer även för tjänster i anknytning till allmänna områdens ägarebesittning och myndighetstjänster.

Planeringen av kommunalteknik och trafik omfattar:

- planering av gator och leder för gång- och cykeltrafik
- planering av vattenförsörjning
- trafikplanering 
- planering av allmänna områden
- planering och programmering av samhällstekniska investeringar
- geoteknisk planering
- ärenden som gäller enskilda vägarUpp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut