Du är här

Planeringsobjekt

Stadsstrukturnämnden godkände 30.1.2019 ( § 8) byggobjekten som ingår i budgeten:

NYBYGGNADSOMRÅDEN
Vikå område 2:

Mässvägen och Kajutvägen

Vikå II-områdets leder för gång- och cykeltrafik

Anläggande av ett nät av öppna diken i Vikå II

Hangas:
Morkullevägen och Nässelvägen
Gång- och cykelvägen på avsnittet VänderotsvägenRävfarmsvägen  
Kanaansland:
Vikåvägen på avsnittet Storaleden–Styrmannen
Heinola:
Koppinenvägen, avsnittet Vikströmsbäcken–Industrivägen
SANERINGSOBJEKT
Centrum:

Härnösandsgatan

Strandgatan avsnittet Fabriksgatan–Långbrogatan

Förbättring av dagvattenavloppet vid Parkgatan/A. Chydenius gata

Näsebacken:

Åsmusvägen, avsnittet Ventusvägen - Åsmusgränden

Åsmusgränden

Ventusgränden
Halkokari:
Tallvägen avsnittet påle 150–Sundhagsvägen

Ombyggnad av bron Punainen silta

Tararant:

Tararantvägen, avsnittet Storbyvägen - Sandåsvägen

Gröndalsvägen, avsnittet Tararantvägen - Villviksvägens park

Sandåsvägen, avsnittet Tararantvägen - Storbyvägen

Villviksvägen i sin helhet

Sandåsgränden i sin helhet

Kelviå:
Kappalaisentie
Yxpila:
Förlängning av Pottstrandsvägen och gång- och cykelleden i anslutning till den vid den nya skolan i Yxpila
Mesil:

Led för gång- och cykeltrafik, avsnittet Hammargränd - järnvägsbanan

ÖVRIGA SAMHÄLLSTEKNISKA ARBETEN
Rensning av Potten och förbättring av flödet
Förnyande av farledsmärken och enstavlor

Anläggande av Sundets bottendamm


Upp

Uppdaterad 23.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut