Olet tässä

KiinteistökartoitusprojektiKokkolan kaupungin kaupunkimittauspalvelut on käynnistänyt kiinteistökartoitusprojektin, jossa kartoitetaan ja lasketaan Kokkolan alueella sijaitsevat rakennukset. Porrastetusti suoritettava kartoitus aloitetaan Marinkaisten alueelta maaliskuussa 2017. 

Rakennuskannan kartoittamisen tarkoituksena on saattaa ajantasalle eri viranomaisten rakennustietoja sisältävät rekisterit. Kaupungin ylläpitämät rekisterit saadaan vastaamaan todellista tilannetta, mikä helpottaa myös muiden viranomaisten työskentelyä. Ajan tasalla olevilla rekistereillä varmistetaan jatkossa maanomistajien tasavertainen kohtelu. Projektin yhteydessä tarkastetaan samalla osoitejärjestelmän paikkansapitävyyttä ja siihen tehdään tarvittaessa päivityksiä.

Joissakin tilanteissa saattaa tulla tarpeelliseksi paikan päällä käyminen ja rakennusten mittaaminen. Mittauskäynnillä mitataan rakennusten ulkoseinät ja määritellään onko kyseessä omakotitalo, varasto tai jokin muu rakennus. Sisälle rakennuksiin ei mennä. Mittauskäynneistä pyritään sopimaan maanomistajien kanssa ja mittaukset suoritetaan pääsääntöisesti lumettomana aikana.

Kaikkia rakennuksia ei ole tarpeen mitata, sillä osa rakennuksista on oikein rekistereissä. Mittaukset saattavat tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on vanha rakennus, josta ei ole ennestään tietoja rekistereissä. Se, että rakennus on rekisteröimätön, ei välttämättä tee rakennuksesta laitonta. Syy rekisteröimättömyyteen saattaa löytyä esimerkiksi siitä, että aikoinaan rakennuslupia ei maaseudulla tarvittu.

Rekisterissä näkymättömien rakennusten kartoittaminen saattaa lisätä kunnan kiinteistöveroja. Samalla se laskee painetta kiristää kiinteistöveroprosenttia.

Projektin yhteydessä mahdollisesti ilmenevät luvattomat rakennuksen kirjataan ylös. Niistä välitetään tieto rakennusvalvontaviranomaiselle.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.9.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta