Du är här

Rågång

Fastighetsbestämning är skäl att utföra om fastighetens utsträckning  eller indelning är strodig eller oklar. Den mest allmänna fastighetsbestämningen är rågång.

Servicen är avgiftsbelagd.

För rågång på detaljplanerat område debiteras ett pris enligt förutbestämd taxa.Upp

Uppdaterad 3.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut