Du är här

Mätning av allmänt område

De i detaljplan avsatta gatu- park- idrotts- frilufts- och specialområden, vilka staden har inköpt eller äger, bildas till allmänna områden genom styckningförrättning.

När detaljplan godkänns för område som inte tidigare har detaljplan, får staden äganderätt till gatuområden vilka de inte tidigare äger, genom förrättning enligt fastighetsbildningslagen.
Om ersättning av gatuområde bestäms i 104 § MBL (MBL 94§).

Upp

Uppdaterad 3.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut