Du är här

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning är en del av en lång arbetskedja, genom vilken man producerar byggnadsdugliga tomter av oplanerad mark.

Tjänsternas huvudmål är att ge lagenliga fastighetsbildnings- och registertjänster.

Uppgifter om fastigheten är viktiga för köpare eller säljare av markområden samt för markägare och byggare.

Upp

Uppdaterad 3.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut