Du är här

Styckning och registrering

En tomt enligt tomtindelning bildas till fastighet genom styckning.
I förrättningen utmärks tomtens gränser i terrängen och utreds tomtens rättsliga förutsättningar att registreras. Efter det att tomten styckats och registrerats är den byggnadsduglig.

Tomtens ägare kan ansöka om styckning. Ägaren bör med lagfart bevisa sin äganderätt till hela tomten. Förrättningen blir också anhängig utan ansökan när ägaren erhåller lagfart på arealbestämt område. Från det att ansökan inlämnats tills tomten registrerats åtgår 1 – 2 mån.

Ifall en tomt enligt tomtindelningen, motsvarar till sina rår en i jordregistret antecknad lägenhet , utförs registrering av tomten genom beslut.

Upp

Uppdaterad 3.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut