Olet tässä

Jätevesien johtamisilmoitus

Jätevesien johtamisilmoitus tehdään silloin, kun jätevesiä aiotaan käsitellä ja johtaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella ilman ympäristölupaa. Lomakkeella ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, miten jäteveden käsittely ja johtaminen on suunniteltu tehtäväksi.

Ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja antaa siitä lausunnon. Lausunnossaan ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa, voidaanko suunniteltu jätevesien johtaminen ja käsittely toteuttaa ilman ympäristölupaa. Valvontavelvollisuutensa nojalla viranomainen voi lisäksi antaa tarpeellisiksi katsomiaan valvontamääräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää ympäristöluvan hakemista.

Jätevesien käsittelyä koskevissa päätöksissä ja lausunnoissa sovelletaan jätevesiasetuksen ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia jätevesien käsittelemiseksi. Ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty ne alueet, joilla on kiinnitettävä erityistä huomiota jätevesien käsittelylle. Ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevissa ohjeissa on yksityiskohtaiset ohjeet jätevesien käsittelystä eri alueilla.  

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta