Olet tässä

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella jossa on voimassa rakennuskielto MRL 53 §.
  • maisemaa muuttava maanrakennustyö
  • puiden kaataminen
  • muu edellä mainittuihin verrattava toimenpide
Maisematyölupaan liitetään mukaan seuraavat asiakirjat:
  • lupahakemuskaavake yhtenä kappaleena
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta ( ei 3 kuukautta vanhempi ) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
  • virallinen karttaote
  • selvitys naapurien kuulemisesta

Luvan käsittely

Rakennustarkastaja tekee omat päätöksensä joka keskiviikko, Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu noin 3 viikon välein. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa.

Luvan voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja muun luvan ja viranomaishyväksymän osalta 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta