Olet tässä

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa.  

Ympäristöluvan käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tai Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Toimivaltarajaukset on tarkemmin määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa. 

Ympäristölupa on maksullinen. Kokkolan kaupungin ympäristön-suojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvien ympäristölupien käsittelystä perittävät maksut on määritelty taksassa. 

Sivun alkuun

Päivitetty 17.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta