Du är här

Tillstånd att använda gatuområde eller allmänt område

Tillfälligt inhägnande av gatuområde eller allmänt område samt användning av gatuområde eller allmänt område som förvarings- eller byggarbetsplats kräver användningtillstånd. Tillstånd krävs bl.a. för

• avgränsning av en byggarbetsplats på gatuområde eller allmänt område på grund av bygg- eller reparationsarbete på en fastighet
• resning av byggställningar
• lyftarbete som utförs på gata
• förvaring av lastflak eller containrar på gata eller annat allmänt område
• parkering vid en byggarbetsplats där arbetet varar längre än en vecka

Tillståndet är avgiftsbelagt. Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via Karleby stads e-tjänster.

Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut