Du är här

Tillstånd för miljöåtgärd

Tillstånd behövs på detaljeplanerat område, på ett generalplanerat område om så bestäms i generalplanen samt på annat område på vilket byggförbud  MBL 53 § gäller

  • jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet
  • trädfällning
  • någon annan härmed jämförbar åtgärd


Till ansökan bifogas följande handlingar:

  • tillståndsansökan i ett exemplar
  • fullmakt för att underteckna ansökan, ifall sökanden inte själva undertecknar ansökan
  • utredning om, att sökanden besitter tomten eller byggnadsplatsen
  • officiell karta i två exemplar
  • utredning över hörande av grannar

 Behandling av ansökan om åtgärdstillstånd

Byggnadsinspektören gör sina egna beslut varje onsdag. Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var 3 vecka. Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas innom 3 år och slutföras innom 5 år från det byggnadstillståndet beviljats samt inom 3 år angående tillstånd eller myndigheternas godkännande av en annan åtgärd.


Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut