Du är här

Miljötillstånd

Enligt 27 § i miljöskyddslagen krävs ett miljötillstånd för sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön. 

Beroende på verksamhetens omfattning behandlas miljötillståndet av Karleby stads miljöskyddsmyndighet eller Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (AVI). Behörighetsgränserna har definierats noggrannare i miljöskyddsförordningen.

Miljötillståndet är avgiftsbelagt. Avgifter för behandling av miljötillstånd som ingår i Karleby stads miljöskyddsmyndighets behörighet tas ut enligt taxa.

Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut