Olet tässä

Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Kokkola siirtyi 21.5.2012 alkaen käyttämään yleiseurooppalaista koordinaattijärjestelmää ETRS-GK23 sekä korkeusjärjestelmää N2000.


Koordinaattijärjestelmä

Nykyinen koordinaattijärjestelmä on tarkempi ja tasalaatuisempi kuin aiemmin käytössä ollut kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ). Satelliittimittaus- ja paikannuslaitteet toimivat jo nykyisellään ETRS järjestelmässä.

Seutuyhteistyön lisääntyessä eri järjestelmät aiheuttavat muunnoksia ja ylimääräisiä sekaannuksia kartta- ja suunnitelma-aineistojen käsittelyssä. Yhteisessä järjestelmässä paikkatietojen yhteiskäyttö helpottuu ja tehostuu.
Uusi järjestelmä on jo käytössä mm. Maanmittauslaitoksella ja usealla kaupungilla.


Korkeusjärjestelmä

Korkeusjärjestelmän muutoksen taustalla on ensisijassa maanousun aiheuttama muutos, mutta myös kuntaliitoksen mukanaan tuoma kahden eri korkeusjärjestelmän yhdistämistarve.

Kokkolan kaupungilla on ollut käytössä NN-järjestelmä. Järjestelmän perustuu 1900 vaihteessa ensimmäiseen tehtyyn tarkkavaaitukseen. Nollakorkeudeksi valittiin Helsingin Katajanokan siltaan kiinnitetyn vesiasteikon nollapiste. Muilla liitoskunnilla on ollut käytössä N60-järjestelmä, jonka nollakorkeudeksi valittiin Helsingin teoreettinen keskivedenpinta vuoden 1960 alussa.

Kirkkonummella Metsähovin observatorion alueella oleva peruspiste määrittää N2000-järjestelmän lähtötason.

Käyttöön otettavat järjestelmät ovat julkisen hallinnon suositusten (JHS 153, 154 ja 163) mukaisia.


Vaikutukset

Koordinaattijärjestelmän muutos ei juurikaan näy kuntalaisen arjessa. Navigaattorit ja paikannuslaitteet toimivat kuten aikaisemminkin. Uusilla koordinaateilla laskettu 1000 m2:n tontin laskennallinen pinta-ala pienenee noin yhden A4 kokoisen paperin suuruisen alan.

Korkeusjärjestelmän muutokset ovat merkittävämpiä, sillä Kokkolassa käytettävät korkeusluvut kasvavat 83 cm ja Kälviällä, Lohtajalla sekä Ullavassa korkeusluvut kasvavat 42 cm. Maan- ja talonrakennusalan toimijoiden tulee olla tarkkana, sillä siirtymäkauden aikana saattaa olla liikkeellä uuden ja vanhan järjestelmän mukaisia korkeuksia samasta kohteesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta