Du är här

Adresser på glesbyggden

På glesbygden används ett adressystem baserat på avstånd delat med 10. Adressnumret bestäms enligt avståndet från vägens startpunkt till anslutningens eller byggnadens läge. Av avståndets längd i meter lämnas den sista siffran bort, dvs. 100 m från vägens startpunkt har adressnumret 10.

Ett adressnummer på glesbygden ges huvudsakligen i samband med byggnadslov, när det är fråga om ett nybygge.

Näradresser till byggplatser som finns på öar bildas av öns namn och adressnummer. Numren bestäms från öns nordpunkt medsols längs strandlinjen enligt avstånd och 10-delningssystemet. Adressen till byggnadsplatser som är utom räckhåll från stranden bestäms genom att rikta byggnadens läge mot strandlinjen.

Kommunen ger också öns adresser till bryggor och motsvarande platser som leder till ön. Detta behövs för att instruera farande till ön.

Utmärkning av adresser i glesbygden

Byggnadens ägare förpliktas att lägga upp och upprätthålla ett nummer eller en bokstav på så sätt som kommunen beslutat. Byggnadens och trapphusets nummer bör finnas vid vägen synlig från trafikleden och tomtens inre trafikområde.

På byggnader gränsande till vägen eller dess omedelbara närhet, placeras adressnumren på väggen, på porten som leder till vägen eller vid en annan ingång.

När byggnaden inte är vid vägens omedelbara närhet, placeras adressnumret på en synlig plats vid uppfartens början som leder till fastigheten, ca två meter över marken. Vid behov placeras den på en egen stolpe. Nummerskylten läggs på den sida av vägen som bestäms av adressnumret.

För att sätta upp adressnummerskyltar vid en landsväg behövs vägförvaltningens tillstånd.

När det huvudsakliga färdsättet till en fastighet på en ö eller på fastlandet sker med båt, bör adressnummerskylten placeras vid landstigningsplatsen. Skylten placeras så att den är synlig från sjö- eller havsområdet.

Kommunen beslutar om byggnadens adressnummer. Byggnadens adressnummer övervakas av kommunernas byggnadstillsyn- och räddningsmyndigheter.

Upp

Uppdaterad 29.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut