Olet tässä

Asemakaava-alueen osoitteet

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron osoitejärjestelmää.  Jokaiselle tontille tai rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella.

Kokkolassa osoitenumerona käytetään paritonta numeroa kadun tai tien vasemmalla puolella ja parillista numeroa kadun tai tien oikealla puolella tien alkupisteestä katsoen.

Asemakaava-alueella osoitenumerointi voi muuttua silloin kun asemakaavaa muutetaan. Tonttijaon laatimisen yhteydessä tontti voidaan esim. jakaa useampaan osaan, jolloin koko kadun osoitenumerointia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Osoitenumero joudutaan tällöin jakamaan muodostuville kiinteistöille siten että osoitenumero saa lisäksi pienet kirjainosat esim. 2a ja 2b.

Osoitenumeromuutoksista kunta tiedottaa kiinteistön asukkaita jo tonttijaon laatimisen yhteydessä.

Osoitteen merkitseminen asemakaava-alueella

Rakennuksen omistajan velvollisuus on asettaa ja ylläpitää kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt.

Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään, kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.

Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen. Numerokilpi asetetaan osoitenumeron määräävän kadun puolelle.

Osoitenumerokilvellä osoitetaan rakennuksen tai sen sisäänkäynnin osoitenumero kunnan osoitejärjestelmässä ja opastetaan liikennöimistä sekä hälytysajoa.

Rakennuksen osoitenumerosta päättää kunta. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat kuntien rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset.

Sivun alkuun

Päivitetty 26.4.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta