Olet tässä

Osoitenimelle asetettuja vaatimuksia

Yksiselitteisyys

  • kunnan alueella vain yksi samanlainen osoitenimi

  • tulee välttää naapurikunnissa käytössä olevia osoitenimiä

  • kunnanrajan ylittävä katu tai tie voi jatkua samannimisenä

Postiosoite on pääsääntöisesti sama kuin käyntiosoite (lähiosoite)
  • posti- ja käyntiosoitteen tulee vastata toisiaan mikäli mahdollista
Käytännöllisyys ja merkintäkelpoisuus
  • osoitenimen tulee olla selkeä, helposti oikeinkirjoitettava, kohtuuttoman pitkiä osoitenimiä tulee välttää
Osoite pitää pystyä tunnistamaan osoitteeksi
  • osoitteen tulee olla nykyisen oikeinkirjoituksen mukainen ja vastata mielikuvaa osoitteesta
Osoite liittyy paikkaan
  • on eduksi, jos osoitenimi liittyy ympäröivään nimistöön, paikkaan tai alueeseen tai se voidaan tunnistaa tietylle alueelle kuuluvaksi
Osoitenimistön kieli
  • kielenä käytetään kunnan kielisuhteiden mukaan suomen tai ruotsin kieltä tai molempia
Osoitteen tulee noudattaa yhteisiä suosituksia
  • osoitteen tulee perustua julkishallinnon suosituksiin (JHS 106 ja JHS 109)

Lähde
Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus Kuntaliitto, Kommunförbundet ISBN 952-213-128-8

Sivun alkuun

Päivitetty 4.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta