Olet tässä

Osoitteen nimiosa

Katujen ja teiden nimeäminen

Katujen ja teiden nimet saavat lainvoiman asemakaavassa tai nimistötoimikunnan päätöksellä.

Nimistötoimikunta toimii yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 

Nimistöä laadittaessa huomioidaan paikallinen kieli, perinne, kulttuuri ja historia. Nimistötoimikunta perehtyy omassa valmistelussaan asiakohtiin laajasti ja asiantuntevasti, mm. kylien osalta kotiseutuyhdistysten edustajien kautta.

Nimen käsittelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota oikeakielisyyteen ja ruotsinkielisestä kieliasusta pyydetään tarvittaessa lausunto Kotimaisten kielten keskukselta.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta on kaupunginhallituksen 24.10.1977 asettama taajama- ja haja-asutusalueen nimistöön liittyviä asioita, mm. katu- ja tienimistöä sekä opaskarttanimistöä käsittelevä toimikunta.

Nimistöasioita koskeva päätöksenteko siirtyi kaupunginhallitukselta nimistötoimikunnalle kaupunginhallituksen päätöksellä 27.11.2017 § 621.

Osoitejärjestelmään liittyvien teiden ja katujen nimeämisehdotuksia ja aloitteita voi jättää nimistötoimikunnalle.

Sivun alkuun

Päivitetty 27.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta