Du är här

Planer och fastigheter

På våra webbsidor för Planläggning och fastigheter finns information om planläggning och om ärenden som gäller tomter och fastigheter, dvs. information om aktuell planläggning, fastighetsbildning, lediga tomter och övriga tomtärenden.


Planläggningstjänster sköter planläggningsuppgifter som det stadgas om i markanvändnings- och bygglagen samt utför utredningar som behövs för planläggning. Dessutom bereder enheten utlåtanden och beslut som rör markanvändning samt planerar allmänna områden och påverkar därigenom stadsbilden. Genom att planera och styra markanvändningen ser planläggningstjänster till att Karlebyborna har en bra livsmiljö. Enheten för fastighetsuppgifter har till uppgift att producera lagstadgad service som gäller fastighetsbildning och fastighetsregister.


Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut