Du är här

Planeringsobjekt

Planeringsobjekt 2020 godkända av stadsstrukturnämnden 29.1.2019 (§ 9).

Arbetsobjekten som bilaga i PDF–format (sidor 2 st.)

PARKER OCH LEKPLATSER

Ombyggnad av parker och grönområden i stadens centrum

Havsparken, ombyggnad

Hangasparken, Hangas, lekredskap och utemöbler

Lekparken vid Lochteå idrottsplan

Lekredskap vid Lochteå skola

Försörjning av byggarbetsplatser

Upp

Uppdaterad 20.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut