Du är här

Planeringsobjekt

Planeringsobjekt 2019 godkända av stadsstrukturnämnden 30.1.2019 (§8).

Arbetsobjekten som bilaga i PDF–format (sidor 3 st.)

PARKER OCH LEKPLATSER

Parker och grönområden i centrum, sanering

Havsparken, sanering

Fåran mellan campingplatsen och Havsparken, iståndsättningsarbeten

Lankilanpuisto, Maringais, sanering

Hangasparken, Hangas, grundarbeten

Nedläggning av lekparker:

Hackspettsparken och Niskanenparken

Upp

Uppdaterad 21.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut