Du är här

Arrendeområden

Staden upprätthåller arrenderegister i egenskap av arrendegivare för att kunna ge information och fakturera. Registret innehåller information om 2 600 tomter eller andra områden.

Överföring av arrenderätt med fri överföring behandlas i Karleby tingsrätt. Mottagaren till överföringen är skyldig att registrera sin rätt inom sex månader såsom det föreskrivs i jordabalken (540/1995).

I de fall där överföringen av arrenderätten är villkorlig (i regel fritidshus, båthus och pälsdjursfarm) behandlas överföringarna av stadens tekniska nämnd.

Mottagaren till arrenderätten är skyldig att anmäla överföringen inom tre månader från det att överföringen har skett. Kopior av överföringshandlingar ska bifogas.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut