Du är här

Index

Adressändring
Aktuellt på biblioteket
Aleksi - referensdatabas över inhemska tidskriftsartiklar
Allärs-webbtesaurus (allmän tesaurus på svenska)
Allmänna bibliotek i Finland
Anskaffningsförslag 
Anskaffningsprinciper för material (på finska)
Anders-Finna
Användningsregler
ARTO - inhemsk referensdatabas över inhemska tidskriftsartiklar
Avgifter
Avskrivning. Regler för avskrivning och magasinering av material (på finska)

Barn och ungdomar
Bildningsnämnden 
Bokbussen
Bokdonationer 
Bibliotekskort
Björkhagens bibliotek

Chydenica-hembygdssamlingen
Chydenica - landskapsförfattare i Mellersta Österbotten : Finländska författare landskapsvis

Datorer 
Digitalisering

Ersättning (material)

Facklitteratur
Fennica - Finlands nationalbiografi
Fjärrlån
Finlands allmänna bibliotek 
Flerspråkiga biblioteket
Fordell, Erik 
Forskningsrum
Fråga bibliotekarien: webbreferenstjänst
Förnyelse av lån
Förseningsavgifter     

Ge en läsestund som gåva

Helgarnas öppettider
Hembygdsamlingen
Historia (läsesällskapet)
Historia (Karleby stadsbibliotek)
(Erik Henrik) Holms handskrifter
Hongell-salen
Huvudbiblioteket

Information
Internet för kunder

Kelviå bibliotek
Klassifikationssystem
Konstverk i huvudbiblioteket
Kontaktuppgifter
Kopiering      

Libris - Sveriges nationella biblioteksdatasystem
Litteraturdatabaser
Lochteå bibliotek
Luckan
Lånetider
Läsapparater för mikrofilm och mikrokort
Läsesal
Läsesällskapets historia
Läsesällskapets rum

Meddelanden
Melinda - bibliotekens samkatalog
Meröppetbibliotek
Mikrofilmade tidningar
Musik
Möteslokaler som kan reserveras (Hongell-salen, Läsesällskapet rum)

Nationalencyklopedin - en svensk encyklopedi
Naxos Music Library - online musikfiler

Referensbiblioteket
Registerbeskrivning
Regnbågslitteratur
Reservering av material
Reservering (datorer)
Returnering
Returnering efter bibliotekets öppethållningstider
Ryskspråkiga bibliotekets fjärrlånetjänst

Skönlitteratur 
Stadsbiblioteks historia
Sukkula - Västra Finlands läns österbottniska webbibliotek

Tidningskataloger
Torppas fotografiutställning

Ullava bibliotek
Utlåning
Utställningslokaler

Webb-KAB (klassifikationssystemet för allmänna bibliotek)
Webbreferenstjänst
Verksamhetsberättelser
(Annikki) Wiirilinnas tidningsartiklar
VIOLA - gemensamma databas över musikmaterial
Vår hembygd Karleby (databas)

Äppelhyllan

Öppethållningstider
Öppethållningstider (helger)

Upp

Uppdaterad 4.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut