Olet tässä

Aineiston hankintaperiaatteet

Kirjaston tavoitteet ja tehtävä

Kirjaston tehtävänä on edistää kokkolalaisten ja maakunnan asukkaiden henkistä kasvua ja itsensä kehittämistä sekä tarjota asiakkailleen mahdollisuus monipuolisen maailmankuvan luomiseen, tiedonsaantiin ja virkistymiseen. Tehtävänsä toteuttamiseksi kirjasto tarjoaa kirjoja ja muita tallenteita lainattavaksi ja kirjastossa käytettäväksi, antaa tietopalvelua sekä opastaa aineiston ja kirjaston käytössä.

Kirjasto toimii Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastona, jonka toimialueeseen kuuluvat Kokkolan lisäksi seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Maakuntakirjastotehtävä ja kaupungin luonne koulukeskuksena edellyttävät monipuolista, laajaa ja korkeatasoista kokoelmaa.

Monipuolinen aineisto

Kirjastoon hankittava aineisto on oltava kirjastokäyttöön sopivaa. Eri aineistolajeja hankittaessa painotetaan laadukkuutta. Päätettäessä aineistomuotojen suhteellisista osuuksista ja kappalemääristä, otetaan huomioon eri asiakasryhmien tarpeet sekä yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset. Aineiston hankintaan vaikuttaa myös aineiston kysyntä, aineiston arvioitu käyttöikä ja saatavuus muualta kuin kirjastosta. Tärkeää on myös tarjota vaihtoehto kaupalliselle kulttuurille.

Kokoelmien luomisessa ja ylläpidossa pyritään omavaraisuuteen kysytyimmän aineiston osalta. Harvoin kysytty aineisto hankitaan kaukolainaksi. Maakuntakirjastona kirjasto huolehtii toiminta-aluettaan koskevan Chydenica-kotiseutukokoelman kartuttamisesta.

Kirjasto tukee eriasteista koulutusta, mutta varsinaisen kurssikirjallisuuden suureen kysyntään se ei pyri vastaamaan. Kurssi- ja ammattikirjallisuutta hankitaan kokoelmiin, mikäli niillä katsotaan olevan yleistä mielenkiintoa.

Toimipisteiden välinen työnjako

Pääkirjaston, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjaston sekä kirjastoauton kokoelmat ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Resurssien niukkuus pakottaa kirjastot työnjakoon ja kokoelmien yhteiskäyttöön. Hankittaessa aineistoa eri kirjastoihin otetaan huomioon alueen väestörakenteen asettamat vaatimukset kokoelman sisällölle ja laajuudelle.

Täydellisimmät kokoelmat ovat pääkirjastossa, jonne hankitaan kaikkia aineistomuotoja ja -lajeja, myös erikoisaloja käsittelevää tai muuten vähemmän kysyttyä aineistoa. Ruotsinkielistä aineistoa hankitaan väestömäärän suhteessa pääkirjastoon, kirjastoautoon ja laitoskirjastoon.

Lahjoitukset

Kirjalahjoituksia otetaan vastaan edellyttäen, että kirjasto saa käsitellä lahjoitetut kirjat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 1.11.1995
Päivitetty 9.3.2010

Sivun alkuun

Päivitetty 16.7.2012 | Lähetä palautetta | Tulosta