Olet tässä

Laitoskirjasto ja Koivuhaan kirjasto

Laitoskirjasto

Laitoskirjastotoiminta käynnistyi kaupungissa kirjastolautakunnan aloitteesta vuonna 1970. Pohjan sille antoi vuoden 1962 kirjastolaki erityisvaltionapuineen. Osa-aikaiseksi kirjastonhoitajaksi valittiin Ann-Sofie Soback (Vainio). Hänen työaikansa oli 23 tuntia, mutta 40 m2:n kirjastohuone oli auki yötä päivää. Osastokierrokset aloitettiin vuonna 1971. Seuraavana vuonna toiminta laajeni vanhainkotiin ja Libeckin sairaalaan. Kirjamäärä kasvoi 448:sta 2351 kappaleeseen ja lainaus nousi parissa vuodessa n 14000 lainaan vuodessa. Potilaspaikat kaksinkertaistuivat vuoteen 1973 mennessä. Kirjat luetteloitiinkin aluksi Keskussairaalan kirjastossa. Työmäärän kasvaessa tuli pääkirjastosta Ulla Kaila avuksi tehden 14 tuntia viikossa ja hoitaen myös Honkaharjun kirjastoa kerran viikossa. Honkaharjun vanhainkoti sai 24 m2:n kirjastohuoneen vanhainkodin siipeen vuonna 1981. Parhaina vuosina sieltä lainattiin 4000 lainaa.

Ann-Sofie Vainio jäi eläkkeelle vuonna 1984 jättäen jälkeensä kirjaston, jonka toiminta lähti täysin potilaiden virkistäytymisen ja viihtymisen lähtökohdista: kirjasto oli auki aamusta iltaan, osastoilla kierrettiin kaksi kertaa viikossa ja sekä suomen- että ruotsinkielinen kokoelma oli monipuolinen.

Samana vuonna laitoskirjasto sai päätoimisen viranhaltijan. Kirjaston toiminta on jatkunut pääosin entisillä linjoilla. Lainaustilastot nousivat aina vuoteen 1988, jolloin tehtiin 43 000 lainaa. Kirjamääräraha on laman ja valtionosuuden normalisoitumisen myötä laskenut viime vuosina rajusti. Mutta ilonaiheitakin on: Lamasta huolimatta uskallettiin aloittaa arvokas ja tarpeellinen kotipalvelutoiminta vuonna 1991. Keskussairaalassa saatiin kauan kaivattu lisätila vuonna 1994. Työtä arvostetaan ja yhteistyö muun kirjastolaitoksen kanssa toimii hyvin.

Koivuhaan kirjasto

Koivuhaan sivukirjasto valmistui vuonna 1975 kasvamassa olevan uuden kaupunginosan palvelukeskukseen. Kirjastolle oli varattu 200 m2 koulun välittömään yhteyteen. Asukasluvun ja oppilasmäärän lisääntyessä kirjasto kävi nopeasti liian pieneksi. Tarvittiin lisää tilaa ja kirjastolle rakennettiin 150 m2 syksyllä 1983. Laajennetussa kirjastossa oli kirjoja jo 26000 ja lainausmäärä nousi yli 100000. Lainausrutiinit uusittiin kahdesti siten, että vuonna 1980 siirryttiin kameralainaukseen ja 1990 atk-järjestelmään.

Asiakkaita on tänä päivänä n. 2000 ja kirjamäärä on noussut 35000 kappaleeseen. Kahden miljoonan lainan raja ylittyy syksyllä 1995. Av-aineiston hankinta on huomattavasti lisääntynyt. Musiikkiäänitteet, videot, äänikirjat ja kielikurssit ovat tärkeä osa kokoelmia kuten myös sanoma- ja aikakauslehdet.

Koivuhaassa koulun ja kirjaston yhteistyö on ollut esimerkillistä. Aamupäivisin ennen kirjaston virallista aukioloa käyvät koulun oppilaat luokittain kirjastotunneilla. Koivuhakalaiset arvostavat ja käyttävät omaa kirjastoaan, joka täydentyy yhä toimivammaksi verkoksi muun laitoksen kanssa, lainausjärjestelmän uusiutumisen myötä keväällä 1996.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta