Olet tässä

Lohtaja-kokoelma

Lohtajan kirjasto kerää kotiseutukokoelmaa. Siihen tallennetaan entisen Lohtajan kunnan aluetta (tapauskohtaisesti myös Suur-Lohtajaa) käsittelevää aineistoa: kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtileikkeitä sekä av-aineistoa.

Lohtaja-kokoelmaan kerätään kaunokirjallisuus, joka käsittelee Lohtajaa tai joka on lohtajalaisen kirjailijan kirjoittamaa. Kotiseutukirjailijana pidetään henkilöä, joka on syntynyt ja sen lisäksi elänyt huomattavan osan elämästään Lohtajalla. Jos kirjailija on asunut Lohtajalla vain lyhyen ajan, kotiseutukokoelmaan otetaan kirjat, jotka hän on kirjoittanut Lohtajalla ollessaan tai joihin alueella vietetty aika on vaikuttanut.

Kotiseutukokoelmaan hankitaan myös tietokirjallisuus, joka käsittelee Lohtajan historiaa, luontoa, kulttuurielämää, talouselämää tai mitä tahansa Lohtajaan liittyvää aihetta sekä alueen henkilöitä käsittelevä kirjallisuus. Sen sijaan kotiseutuhenkilöiden tieteellisiä teoksia, jotka eivät käsittele Lohtajaa, ei kerätä Lohtaja-kokoelmaan.

Lohtajalla ilmestyneet lehdet kerätään kotiseutukokoelmaan, samoin Lohtajaa koskevat kartat sekä aluetta käsittelevät pienpainatteet.

Kokoelmaan voidaan sisällyttää myös kotiseutukirjailijoiden ja Lohtajan pöytälaatikkokirjailijoiden kaunokirjallisia käsikirjoituksia, alueen kirjailijoiden tai muiden tunnettujen henkilöiden kirjeenvaihtoa sekä Lohtajaa käsitteleviä opinnäytteitä.

Av-aineistosta paikalliset äänitteet ja kuvatallenteet sekä kotiseutukirjailijoihin liittyvät valokuvat sisältyvät kerättävään aineistoon. Lisäksi kootaan Lohtajaa käsitteleviä lehtileikkeitä. Niitä löytyy 1980-luvun puolivälistä alkaen.

Wähä-Erkkilän kokoelma

Lohtajan kirjastossa on lahjoituksena saatu opettaja, pankinjohtaja ja maanviljelijä Juho Wähä-Erkkilän (1879-1954) kirjakokoelma. Siihen kuuluu 226 teosta, joista suurin osa kaunokirjallisuuden klassikoita vuosisadan alun painoksina.

Vanhimpia kirjoista ovat J. L. Runebergin Hirvenhiihtäjät vuodelta 1884 sekä Kalevala vuodelta 1887. Mukana on myös tietokirjoja eri aihepiireistä, muun muassa koulujen oppikirjoja sekä maatalouteen ja pankkitoimintaan liittyvää kirjallisuutta. Oppikirjoista vanhimpia ovat Bondsdorfin Lu’unlaskun oppikirja vuodelta 1884, Kiljanderin Kansakoulun yleinen luonnonoppi vuodelta 1895 sekä Melan Suomen koulukasvio vuodelta 1899.

Juho Wähä-Erkkilä vietti lapsuutensa, varhaisnuoruutensa sekä eläkepäivänsä Lohtajalla. Hänen elämäntyönsä alkoi ja päättyi maanviljelijänä. Elämänsä aikana hän toimi useilla aloilla eri puolilla Suomea. Hän työskenteli kansakoulunopettajana, postitoimiston hoitajana, pankin kirjurina, Pellervo-Seuran piirikonsulenttina Oulussa sekä kamreerina Osuuskassojen Keskuslainarahastossa Helsingissä ja KOP:n konttorinjohtajana sekä Helsingissä että Kokkolassa. Hän oli myös innokas kotiseututyön tekijä.

Wähä-Erkkilän kokoelma on sijoitettu erikseen Lohtajan kirjaston kirjavaraston yhteyteen. Kokoelmaan voi tutustua kirjastossa.

Lohtajan kirjaston historiaa

Sivun alkuun

Päivitetty 28.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta