Olet tässä

Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus

Tavoitteet :

  • tutustuminen kirjastoon ja sen palveluihin             
  • lukutaidon ja lukuharrastuksen tukeminen
  • itsenäiseen tiedonhankintaan- ja hallintaan ohjaaminen

Toteutus:

Kirjastonkäytön opetusta suositellaan annettavaksi peruskoulun aikana kolme kertaa (esimerkiksi 2., 4. ja 7. tai 8.luokat), ja opetuksen sisältö syvenee joka kerta.     

Ensimmäisellä käynnillä korostetaan elämyksiä ja lukemiseen innostamista ja kerrotaan kirjastonkäytön perusasiat. Kirjastokäynnin aikana opastetaan kirjastokortin käyttöön, esitellään kirjaston tilat, palvelut ja eri aineistomuodot, käydään läpi lainaus ja palautus, keskustellaan kirjastossa käyttäytymisestä ja aineiston oikeasta käsittelystä, kerrotaan alustavasti aineiston järjestämisestä, keskustellaan lukemisesta ja kirjoista ja esitellään kirjoja, erityisesti helppolukuisia.

Toisella käynnillä tutustutaan tiedonhaun perusteisiin. Toinen kirjastokäynti voidaan yhdistää esim. koulussa käsiteltävään teemaan ja oppilaiden omiin tehtäviin. Kirjastokäynnin aikana kerrataan edellisellä kerralla esiin tulleita asioita, tutustutaan luokituksen perusteisiin, opetellaan tiedonhakua kirjaston aineistotietokannasta ja tehdään tiedonhakuharjoituksia sekä esitellään kaunokirjallisuutta.

Yläkoululaisille syvennetään oppilaiden itsenäisen tiedonhankinnan taitoja. Tavoitteena on tukea lukuharrastusta esittelemällä kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia. Kirjastokäynnin aikana kerrataan kirjastonkäytön perusasiat keskustellen, esitellään kirjaston eri osastot, palvelut ja aineistomuodot, käydään läpi kirjaston luokitusjärjestelmä ja aineiston järjestys, ohjataan tiedonhakuun kirjaston aineistotietokannasta ja tehdään tiedonhakuharjoituksia.

Opettajat voivat järjestää luokilleen ylimääräisiä kirjastokäyntejä esim. projektien ja työpajojen yhteydessä. Kirjastossa tapahtuva ohjaus on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun koulutyöhön, esim. esillä olevaan teemaan, johon tiedonhakuharjoitukset kohdistetaan. Tällöin kirjastokäynti ei jää irralliseksi tapahtumaksi, vaan tukee laajempia oppimisen tavoitteita.

Kirjastoon on tutustumisen lisäksi on toivottavaa, että käyntiä valmistellaan etukäteen ja että opittuja asioita kerrataan koulussa jälkikäteen. Uudet lainaajat täyttävät kirjastokorttihakemuksen ennen kirjastokäyntiä. 

Kirjastokortin käyttösäännöt ja kirjastokorttihakemus löytyvät täältä.

Ohjeita:

  • kirjastokäyntiin on syytä varata tunnista kahteen tuntia
  • paras ajankohta on aamupäivä, luokkia otetaan vastaan myös ennen kirjaston avaamista
  • kirjastokäyntien suunnittelussa ja toteutuksessa kirjastohenkilökunta on mielellään yhteistyössä opettajien kanssa ja toivoo heiltä palautetta käyntien jälkeen

Sivun alkuun

Päivitetty 4.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta